Boyun Ağrıları Nedenleri ve Tedavisi

Eskişehir Fizyoterapist Fizik Tedavi ve Manuel Terapi
Boyun Ağrısı

Boyun Ağrısı Nedenleri Nelerdir?

Boyun, vücuttaki en karmaşık eklem yapısına sahiptir ve omurganın en hareketli parçasıdır. Bu nedenlere akut ya da mesleksel travmalara açıktır. İnsanların yaklaşık %70’i hayatlarında en az bir kez boyun ağrısı ile karşılaşırlar. En sık boyun ağrısı ile birlikte ekstremite ağrılarına da birlikte görülmektedir. Boyun ağrısı sıklıkla baş ağrısı ve omuz kuşağı ağrıları, servikal ve üst torasik kasların spazmı ile birliktedir. Özellikle trapezius kas başlangıçlı ağrılar mevcuttur.

Boyun Ağrılarının Sık Görülen Nedenleri;

Boyun bölgesindeki yumuşak doku yaralanmaları,
Boyun bölgesindeki disk herniasyonu,
Günlük yaşam aktivitelerindeki fiziksel stresler, statik postürün sürdürülmesi
Boyun sinirlerinin sıkışması
Whiplash Sendromu,
Romatizmal hastalıklar
Yüksek veya alçak yastık kullanımı, yüzükoyun yatış pozisyonları
Osteoartrit (Kireçlenme)
Travmalar
Yumuşak Doku Yaralanmaları
Travma veya boyun duruş bozukluğu sonucu gelişen, boyunda lokal ağrı ve tutukluk ile karakterize bir tablodur.
Kaslarda kasılma olduğu için boyundaki normal eğrilik azalır, boyun hareketleri ağrılı ve kısıtlı olur.

Boyun Fıtığı (Disk Hernisi)

Her iki boyun vertebrası arasındaki yastık görevi yapan jölemsi kıkırdak disk dokusunun omurilik ve sinirlere doğru taşmasıdır. Basıncın büyüklüğü ve yerine göre boyun ve kol ağrısı, kollarda kuvvetsizlik ve his kaybı görülebilir.

Whiplash Yaralanması
Servikal omurgada hiperekstansiyon ve hiperfleksiyon hareketi ile sonuçlanan ve omurgada enerji transferine neden olan bir yaralanma türüdür. En çok trafik kazalarında görülür.

Romatizmal Hastalıklar

Romatizmal hastalıklar arasında en çok fibromiyalji boyun ağrısına neden olur. Hastalarda genelde ağrı, tutukluk, yorgunluk şikayeti olur. Hastalar boyun ve sırt ağrısı ile birlikte sabah yorgun uyanırlar. Şiddetli boyun ağrısının yanında baş ağrısı eşlik eder.

Osteoartrit (Kireçlenme)
Halk arasında kireçlenme olarak bilinir. Eklem kıkırdağından başlayıp eklemlerde aşınma ve dejenerasyona sebep olan kronik hastalıktır. İlermiş servikal osteoartritte vertabral arterin sıkışmasına yol açar. Bu durumda sersemlik, vertiko ve baş ağrısı gibi semtomlarda oluşur.

Omurga Kanalında Daralma
Omuriliğin veya omurgadan geçen sinirlerin daralması ile hastalarda ağrı, spazm, his kaybı, ekstremitelerde uyuşma ve kuvvetsizlik gibi problemler açığa çıkabilir.

Eskişehir Fizyoterapist Fizik Tedavi ve Manuel Terapi

Boyun Ağrısında Tedavi:

Ağrının azaltılması( fizik tedavi ajanları,sıcak uygulama, masaj vb.)
Kas boy uzunluğunun ve kuvvet dengesinin sağlanması
Postüral reedükasyon ( yeniden eğitim )
Servikal hareketlerin restorasyonu
Kuvvet ve fonksiyonun düzeltilmesİ
Boyun Egzersizleri
Boyun eklem hareket açıklığı egzersizleri
Boyun izometrik egzersizleri
Postür egzersizleri
Chin tucks
İnterscapular bölge güçlendirilmesi
*Ezersizler ağrı sınırı içerisinde yapılmalıdır.
Not: Egzersizler kişiye özel hazırlanmalıdır. Bu sebeple bir uzman yardımı almanız gereklidir.

Yorum yapın

Şimdi Ara